Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολές Τετάρτης

16 May 2022

 

20:00 – Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

             – Open library and Solidarity Bookshop by the Library Team of the Mpineio Squat

             – Lesvos Mutual Aid Network will also be accepting contributions

21:00 – Προβολή Ταινίας: Kairo (2001), Kiyoshi Kurosawa  από την Ομάδα Provolone

                 Open Air Screening: Kairo (2001), Kiyoshi Kurosawa  by Ομάδα Provolone

 

Leave a Reply