Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Archive for September, 2012

Αντιφασιστική Αφίσα

30 Sep 2012

Αφίσα που κολλήθηκε από τον “Αντιφασιστικό Σύνδεσμο” Εργάτες/τριες, Άνεργες/οι στις γειτονιές της Μυτιλήνης