Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Archive for December, 2016

Προβολή Ταινίας

17 Dec 2016

Εργαστήριο Λογοτεχνίας

13 Dec 2016

Ακύρωση Συνάντησης Ομάδας Φωτογραφίας

08 Dec 2016

Η σημερινή συνέντηση της Ομάδας Φωτογραφίας της Κατάληψης στο Μπίνειο ακυρώνεται. Την επόμενη βδομάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Εργαστήριο Λογοτεχνίας

05 Dec 2016

Στο εργαστήριο συμμετέχουμε όσοι επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με τη συγγραφή ή έχουμε ήδη δοκιμάσει τα πρώτα μας  βήματα στο πεζό λόγο και τη ποίηση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα συζητήσουμε για τις αφηγηματικές τεχνικές, θα επιχειρήσουμε  δοκιμές με αφορμή τις φόρμες πεζού και ποιητικού λόγου, και θα  εστιάσουμε στη πλοκή, στη φόρμα, […]

Πάρτυ Οικονομικής Ενίσχυσης

02 Dec 2016

Bar Οικονομικής Ενίσχυσης

01 Dec 2016