Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Εργαστήριο Λογοτεχνίας

05 Dec 2016

logotexnia_pena_final

Στο εργαστήριο συμμετέχουμε όσοι επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με τη συγγραφή ή έχουμε ήδη δοκιμάσει τα πρώτα μας  βήματα στο πεζό λόγο και τη ποίηση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα συζητήσουμε για τις αφηγηματικές τεχνικές, θα επιχειρήσουμε  δοκιμές με αφορμή τις φόρμες πεζού και ποιητικού λόγου, και θα  εστιάσουμε στη πλοκή, στη φόρμα, στα λογοτεχνικά ρεύματα, τα βασικά ποιητικά μέτρα και τον ελεύθερο στίχο. Ασκήσεις, κείμενα, παιχνίδια, αναγνώσεις και συζητήσεις για τη λογοτεχνία θα δώσουν σε όλους μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κοινές αφηγήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: mpineio@riseup.net

Leave a Reply