Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Ομαδες


Αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο

Βιβλιοθήκη

Ομάδα Ελεύθερου Σχεδίου

Αδέσποτο Βιβλιοδρομίο

Εργάτες στα Όρια της Κρίσης (2010-2011)

Leave a Reply