Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Archive for September, 2017

2ήμερο εκδηλώσεων

24 Sep 2017

Προβολή ταινίας

24 Sep 2017

Αντιφασιστική Πορεία

18 Sep 2017

Προβολή ταινίας

18 Sep 2017