Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Archive for July, 2013

Προβολή Ταινίας

27 Jul 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/07 στις 21:00

Προβολές Ιουλίου

20 Jul 2013

Καφενείο Οικονομικής Ενίσχυσης για τη Συγκέντρωση της Εγγύησης του Κ.Σακκά

12 Jul 2013