Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη


  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολές Τετάρτης

07 May 2022

20:00 – Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

             – Open library and Solidarity Bookshop by the Library Team of the Mpineio Squat

             – Lesvos Mutual Aid Network will also be accepting contributions

21:00 – Προβολή Ταινίας: Kafka (1991) από την Ομάδα Provolone

                 Open Air Screening: Kafka (1991) by Ομάδα Provolone

 

 

Leave a Reply