Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Αλληλεγγύη στην Επιτροπή Αγώνα Εστιών Λέσβου

02 Nov 2013

ΜΑΣ  ΣΤΕΡΟΥΝ  ΤΙΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΜΑΣ

Σε μια εποχή όπου η γενικευμένη επίθεση του κράτους στα ήδη καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας οξύνεται , ανεπηρέαστη δεν θα μπορούσε να μείνει και η πανεπιστημιακή κοινότητα της Μυτιλήνης. Στο πλαίσιο της «αναδιάρθρωσης» καταργούνται ουσιαστικές παροχές  που αποτελούν αστάθμητο παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών της πλειονότητας των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, ένας από τους βασικούς παράγοντες, ζωτικής σημασίας, είναι και η στέγαση. Οι φοιτητικές εστίες προκύπτουν έπειτα από ένα Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό ο οποίος πραγματοποιείται ανάμεσα στον μισθωτή-Πανεπιστημιακή Μονάδα και στον εκμισθωτή- ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία εδρεύουν στις περιοχές της Νεάπολης, Βαριάς και Πύργων Θερμής. Ειδικότερα, στις 23 Οκτωβρίου η Φοιτητική Μέριμνα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Με την συγκεκριμένη λίστα διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων δεν είναι δικαιούχοι στέγασης κάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την μείωση 30 κλινών, μείωση η οποία προκύπτει από την άρνηση των ιδιωτών να παραχωρήσουν τις κλίνες αλλά και την άρνηση των αρμόδιων φορέων να προβούν σε νέο διαγωνισμό για την μίσθωση/αντικατάσταση των 30 κλινών.

Ωστόσο, η στάση του Πανεπιστημίου για μια ακόμη φορά κάθε άλλο παρά υποστηρικτική ήταν και συνεχίζει να είναι. Δεν υπήρχε καμιά επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς του  Πανεπιστημίου προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η τακτική που ακολουθήθηκε από τα θεσμικά όργανα ήταν αυτή της αποποίησης και εν συνεχεία της μετάθεσης των ευθυνών κάτι που με την σειρά του προκάλεσε τη σύγχυση της φοιτητικής κοινότητας. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο νέος  Διαγωνισμός για την μίσθωση κλινών είναι χρονοβόρος και μη εφικτός την δεδομένη χρονική περίοδο, ένα επιχείρημα σαθρό τη στιγμή που άτομα χάνουν τις σπουδές επειδή δεν έχουν πού να στεγαστούν.

Η Επιτροπή Αγώνα Εστιών είναι μια εστία αντίστασης η οποία δημιουργήθηκε λόγω ανεπάρκειας και αδιαφορίας για την περαιτέρω προώθηση των συμφερόντων μας  από τους  μεριμνικούς που μας «εκπροσωπούν» στα ζητήματα των εστιών. Μέσω της ζύμωσης των απόψεων στοχεύουμε στο να αποφασίζουμε με ομοφωνία, δρούμε προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας δίχως να εξυπηρετούνται μικροκομματικά και πολιτικά συμφέροντα.

Αυτό που διεκδικούμε είναι:

Άμεση αντικατάσταση των 30 κλινών.

Επίσημη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές και τη φοιτητική μέριμνα.

Επίλυση των προβλημάτων άμεσα και ανάληψη ευθυνών. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΣΤΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Leave a Reply