Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

18 Jan 2011

Αφίσα που δημιουργήθηκε και κολλήθηκε από πρωτοβουλία ατόμων στην Κατάληψη.


Leave a Reply