Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Παρουσίαση – Συζήτηση / Presentation – Discussion

12 Nov 2017

Σάββατο 18 Νοεμβρίου

στις 20:00

στην Κατάληψη στο Μπίνειο


Παρουσίαση – Συζήτηση

με την Ομάδα Tabboush

της εικονογραφημένης έκδοσης

«Μία ιστορία που συνεχίζεται»

Πληροφορίες για την έκδοση: https://ongoingstory.espivblogs.net/el/


Saturday 18 November
at 20:00
in the Mpineio Squat


Presentation – Discussion
with the Tabboush Collective
of the illustrated publication
“An ongoing story”

Information on the publication: https://ongoingstory.espivblogs.net/el/

Leave a Reply