Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Party Οικονομικής Ενίσχυσης

27 Nov 2023

Η Φεμινιστική Αντισεξιστική Ομάδα Μυτιλήνης Anormin@

διοργανώνει Party Οικονομικής Ενίσχυσης

για τα ιατρικά έξοδα συντρόφισσας

Το Σάββατο 02 Δεκέμβριου στις 21:00

στην Κατάληψη στο Μπίνειο

The Feminist Antisexist Collective in Mytilene Anormin@

is organising a Party for the Economic Support of a Comrade

Saturday 02 December at 21:00

at Mpineio Squat

Leave a Reply