Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβόλες Τετάρτης

18 Jul 2022

 

20:00 – Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

             – Open library and Solidarity Bookshop by the Library Team of the Mpineio Squat

             – Lesvos Mutual Aid Network will also be accepting contributions

21:00 – Προβολή Ταινίας: Il Postino (1994),  τoυ  Michael Radford από την Ομάδα Provolone

                 Open Air Screening: Il Postino (1994),  from Michael Radford by Ομάδα Provolone

Leave a Reply