Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

ΣΙΝΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

24 Oct 2009

free world_28-10-09

Η εργασία, οι μετανάστες, η εκμετάλλευση, ο φόβος, η υπακοή, η εργατική τάξη, η σύγκρουση…

Leave a Reply