Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Μαθήματα Ελεύθερου Σχεδίου

02 Apr 2011

Χωρίς Αντίτιμο – Κάθε ΤΡΙΤΗ στις 8:00 μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΗ

Leave a Reply