Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Κείμενο που μοιράστηκε στην απεργία 11/02

11 Feb 2012

Κείμενο που γράφτηκε και μοιράστηκε από πρωτοβουλία ατόμων από την κατάληψη:

Το κείμενο σε pdf

Leave a Reply