Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Αλληλεγγύη στους κρατούμενους σε απεργία πείνας στο Κέντρο Κράτηση της Κορίνθου

09 Apr 2024

 

Από τις 22 Μαρτίου, 46 άτομα που βρίσκονται στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου πραγματοποιούν απεργία πείνας αντιδρώντας στην αυθαίρετη φυλάκισή τους, στην παραβίαση των δικαιωμάτων τους και στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Πριν από ένα μήνα, στις 26 Φεβρουαρίου, 13 διαφορετικά άτομα ξεκίνησαν απεργία πείνας στο ίδιο κέντρο κράτησης. Οι 13 αυτοί άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από ένα ναυάγιο που συνέβη τον Δεκέμβριο και έκτοτε κρατούνται χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, στερώντας τους το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο. Η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αφού πρώτα ναυάγησε, τέθηκε αμέσως υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, παρά το γεγονός ότι ο Συνήγορος του Πολίτη της Ελλάδας ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. Ενώ βρίσκονταν σε απεργία πείνας, η αστυνομία έκανε έφοδο στα κελιά τους, απειλώντας και εκβιάζοντας τους για να την τερματίσουν. Λίγες μέρες αργότερα, 8 άτομα μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση.

Οι κινητοποιήσεις στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών πείνας, δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως και οι απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι κρατούμενοι. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την έλλειψη υγιεινής, την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και άλλων βασικών ειδών. Άνθρωποι παραμένουν υπό κράτηση για μήνες χωρίς να τους ανακοινώνεται ο λόγος ή το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν εκεί. Κρατούνται κατά μέσο όρο για επτά μήνες, ενώ υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που κρατούνται πέραν των 18 μηνών, που είναι ο μέγιστος χρόνος που μπορούν να βρίσκονται υπό καθεστώς διοικητικής κράτησης οι άνθρωποι στην Ελλάδα.

Αυτή η επ’ αόριστον κράτηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, τα βρώμικα κελιά που είναι γεμάτα κοριούς και το ελάχιστο, συχνά μη βρώσιμο φαγητό, οδηγεί στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Κατά τα χρόνια που λειτουργεί το κέντρο κράτησης, έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι. Το 2013 τρεις άνθρωποι πέθαναν λόγω ιατρικής αμέλειας. Με την πάροδο των ετών τουλάχιστον τρία άτομα έχουν αυτοκτονήσει, το τελευταίο τον Μάρτιο του 2024. Τον τελευταίο μήνα οι ίδιοι ανέφεραν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, με ανθρώπους να αυτοτραυματίζονται λόγω της ψυχολογικής τους κατάστασης- ένα άλλο άτομο μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Η θανατηφόρα ελληνική και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική δεν τελειώνει στα σύνορα, όπου οι άνθρωποι επαναπροωθούνται καθημερινά, παραμένουν στη μέση της θάλασσας ή κυνηγιούνται στα δάση. Όλο το σύστημα βασίζεται στην κράτηση και την καταστολή.

Καθώς γράφουμε αυτές τις γραμμές, 46 άτομα βρίσκονται σε απεργία πείνας για πάνω από μία εβδομάδα. Η απεργία συνεχίζεται, παρά τη βαριά καταστολή που βιώνουν, με την αστυνομία να έχει τραυματίσει πολλούς ανθρώπους και να τους υποβάλλει σε εξευτελιστικό έλεγχο στα κελιά τους.

Δύο ημέρες μετά την έναρξη της απεργίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους κρατούμενους, με τον κόσμο να συγκεντρώνεται μπροστά από το κέντρο κράτησης της Κορίνθου και να φωνάζει συνθήματα μαζί με τους κρατούμενους. Η αστυνομία απέκλεισε τη διαδήλωση, εμποδίζοντάς τους να περάσουν από το γειτονικό ΚΥΤ.

Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν καλέσματα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας για συγκεντρώσεις αλληλεγγύης με τους απεργούς πείνας και για ανοιχτές συνελεύσεις για να οργανωθούν για να τους υποστηρίξουν. Ας συνεχιστεί η αλληλεγγύη, ας στηρίξουμε τους συντρόφους μας στην απεργία πείνας και ας ξεσηκωθούμε ενάντια στις θανατηφόρες μεταναστευτικές πολιτικές.

Ελευθερία μετακίνησης για όλους / όλες / όλα

 

Solidarity with the Detainees on Hunger Strike in Korinthos Detention Centre

 

Since 22 March, 46 people held in Korinthos detention centre have been on hunger strike protesting their arbitrary imprisonment, the violation of their rights and the inhuman conditions of detention.

A month ago, on 26 February, 13 other people went on hunger strike in the same detention centre. These 13 people were arrested after a shipwreck in December and have been detained ever since with no further explanation, denying them the right to ask for asylum. This group, having first been shipwrecked, were immediately placed in pre-removal detention, despite the Greek Ombudsperson requesting their immediate release. While on strike, the police raided their cells, threatening and manipulating them into ending it. A few days later, 8 people were transferred from Korinthos to Amygdaleza detention center, without being given a reason.

Protests in Korinthos detention centre, including hunger strikes, are not new, nor is it the first time we hear ahout the notorious conditions in which detainees live. There are several reports of the lack of hygiene, lack of health care and other basic items. People are detained for months without being told why, or how long they will be there. They are detained for an average of seven months, with reports of people being held for beyond 18 months, which is the maximum time that people are able to be administratively detained in Greece.

This indefinite detention, combined with the lack of proper access to healthcare, the dirty bedbug-ridden cells, and minimal, often inedible food, leads to the deterioration of the mental health of the people. During the years that the detention centre has been open, several deaths have been documented. In 2013 three people died as a result of medical neglect. Over the years at least three people have committed suicide, the last one in March 2024. During the last month people have reported that the situation is deteriorating, with people self harming due to their psychological state; another person was taken to a mental hospital after attempting suicide.

The deadly Greek and European migration polices don’t end at the borders, where people are being pushed back on a daily basis, left adrift in the middle of the sea, or hunted in the forests. The whole system is based in detention and repression.

As we write these lines, 46 people have been on hunger strike for over a week. The strike continues, despite the heavy repression they face, with police injuring many people and subjecting them to humiliating control in their cells.

Two days after the start of the strike, a demonstration in solidarity with the detainees took place, with people gathering in front of Korinthos detention centre and shouting slogans together with the detainees. The police blocked the demonstration, preventing them from passing by the neighboring CCAC.

Last weekend there were calls in major Greek cities for solidarity gatherings with hunger strikers and for open assemblies to get organised to support them. Let the solidarity continue, let’s support our comrades on hunger strike and rise up against the deadly migration policies.

Freedom of movement for all

Download the English Flyer here!
Download the English Poster here!

Leave a Reply