Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Πολιτικό Καφενείο

06 Apr 2013

Πολιτικό Καφενείο

για τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα στη Β.Χαλκιδική

και τις Αντιστάσεις των Κατοίκων

Leave a Reply