Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Ποιοι σαπίζουν, τελικά, στις φυλακές;

04 Nov 2010

Εφημερίδα τοίχου σχετικά με την υπόθεση της  Μαριάνθης  Πατσελή

Αυτό το εφημεριδάκι τοίχου βγήκε, πρωτοβουλιακά,  από κάποιο κόσμο ( “εκτός των τειχών“) της κατάληψης στο μπίνειο και αφορά στην υπόθεση της Μαριάνθης Πατσελή.

Κείμενο που μοιράστηκε για την ίδια υπόθεση, εδώ

Leave a Reply