Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Κύκλος Προβολών για την Εκπαίδευση: “Μικρά κόκκινα λουλούδια”

09 Oct 2011

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου: Μικρά κόκκινα λουλούδια/ Kanshangqu Hen Mei

Ο τετράχρονος Κιανγκ μπαίνει οικότροφος σε κρατικό νηπιαγωγείο, ως είθισται στη μετεπαναστατική Κίνα της δεκαετίας του ’50. Η προσαρμογή του όμως στην άκρας πειθαρχίας κρατική διαπαιδαγώγηση θα είναι προβληματική, και τα «μικρά κόκκινα λουλούδια» που απονέμονται σε όσα παιδάκια επιδεικνύουν τη δέουσα συμπεριφορά, θα παραμείνουν γι’ αυτόν ένα άπιαστο όνειρο…

Σκηνοθεσία: ZHANG YUAN (2006)

Η αφίσα και το πρόγραμμα των προβολών εδώ

Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με θέμα:

«Το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος» (Μέρος Α – εκπαίδευση και εργασία: από τη φοιτητική εργασία μέχρι την αναπαραγωγή του καταμερισμού εργασίας μέσα από την ειδίκευση

Leave a Reply