Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Συζήτηση & Πολιτικό καφενείο

05 May 2023

 

Συζήτηση & Πολιτικό καφενείο | Discussion & Political kafeneio

Πώς η Λέσβος έμαθε να αγαπάει τα Pushbacks
How Lesvos learned to love the Pushbacks

Την Παρασκευή, 12.05, 18:30 | On Friday, 12.05, 18:30

Στην Κατάληψη στο Μπίνειο | In mpineio squat

open assembly against border violence |
ανοιχτή συνέλευση ενάντια στη συνοριακή βία

 

 

Leave a Reply