Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολές Τετάρτης

06 Mar 2023

 

Πρόγραμμα Προβολών Ιανουαρίου – January Screenings Programme

Κάθε Τετάρτη στις 20:00 – Every Wednesday at 20:00

 

Τετάρτη 01 Μαρτίου: Pink Flamingos (1972)

Τετάρτη 08 Μαρτίου: Sorry We Missed You (2019)

Τετάρτη 15 Μαρτίου: Tekkonkinkreet (2006)

Τετάρτη 22 Μαρτίου: Chungking Express (1994)

Τετάρτη 29 Μαρτίου: El Fotographo de Mauthausen (2018)

 

Στις 19:00 – At 19:00

Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο κ συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

Open library and bar. All proceeds from bar go to Mutual Aid Network (also accepting contributions).

Leave a Reply