Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολές Τετάρτης

06 Feb 2023

Πρόγραμμα Προβολών Ιανουαρίου – January Screenings Programme

Κάθε Τετάρτη στις 20:00 – Every Wednesday at 20:00

 

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου: Bal (2010)

Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου: Paradise: Hope (2013)

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου: The Trial (1962)

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου: Sorry to Bother You (2018)

Στις 19:00 – At 19:00

Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο κ συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

Open library and bar. All proceeds from bar go to Mutual Aid Network (also accepting contributions).

Leave a Reply