Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολές Τετάρτης

11 Sep 2022

 
Τετάρτη 14/09 στις 21.00
Προβολή Ταινίας: Witch (2015),  του Robert Eggers από την Ομάδα Provolone.
 
Από τις 20.00 λειτουργεί κινηματικό βιβλιοπωλείο στο χώρο καθώς και μπαρ οικονομικής ενίσχυσης/συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/LesvosMutualAidandSolidarityNetwork/
 
Wednesday 14/09 at 21.00
Open Air Screening: Witch (2015),  from Robert Eggers  by Ομάδα Provolone

Open library from 20.00. All proceeds from bar go to Mutual Aid Network (also accepting contributions). More info here: https://www.facebook.com/LesvosMutualAidandSolidarityNetwork/

Leave a Reply