Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Ανταλλακτικό Παζάρι Ρούχων

22 Jul 2022

Ανταλλακτικό Παζάρι Ρούχων / Free Clothes Market

και / and

Συλλογικό Μαγείρεμα / Community Cooking

Σάββατο 23 Ιουλίου / Saturday 23 July

στις 13:00 / at 13:00

 

 

 

 

 

Leave a Reply