Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Συζήτηση και Προβολή ταινίας

07 Dec 2010

Τετάρτη  8/12 και ώρα  21:00

Συζήτηση

Η εργασία κι η ανεργία ως εκβιασμοί και μηχανισμοί πειθάρχησης

Προβολή Ταινίας

Το Τσεκούρι (2005) , του Κ. Γαβρά

Η προβολή και η συζήτηση οργανώνεται από τη Συνέλευση για την Κρίση

που λειτουργεί στην Κατάληψη στο Μπίνειο

Leave a Reply