Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Anormina

  • Open Assembly Against Border Violence Lesvos

  • No Border Kitchen Lesvos

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • Κινηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Party Οικονομικής Ενίσχυσης

08 Dec 2023

 

Party Οικονομικής Ενίσχυσης

για Δικαστικά Έξοδα Συντρόφων

Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023

στις 21:00

Αντιεξουσιαστική Συνέλευση στο Μπίνειο

 

 

Party for Financial Support

of Comrade’s Legal Expenses

Saturday 09 December 2023

at 21:00

Anti-Authoritarian Assembly at Mpineio

Leave a Reply