Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Προβολή Ταινίας

10 Jun 2018

Τρίτη 12.6 στις 21:00 

”Ο επιφανής πολίτης” (Gastón Duprat, Mariano Cohn , 2016)

στην αυλή της κατάληψης στο Μπίνειο.

Leave a Reply