Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Archive for the 'Ανακοινώσεις' Category

Ακύρωση Συνάντησης Ομάδας Φωτογραφίας

08 Dec 2016

Η σημερινή συνέντηση της Ομάδας Φωτογραφίας της Κατάληψης στο Μπίνειο ακυρώνεται. Την επόμενη βδομάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αναβολή συνάντησης ομάδας φωτογραφίας της Κατάληψηςστο Μπίνειο

17 Nov 2016

Λόγω των εκδηλώσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου η σημερινή πρώτη συνάντηση της Ομάδας Φωτογραφίας της Κατάληψης στο Μπίνειο αναβάλεται για την επόμενη βδομάδα.