Κατάληψη στο Μπίνειο

Φάωνος & Χ. Τρικούπη, Μυτιλήνη

  • Βιβλιοθήκη Μπινείου

  • ΚΙνηματογραφικη Ομαδα Provolone

  • MUSAFERAT

  • Αντιφασιστικός Συντονισμός Λέσβου

  • 105fm

  • Έντυπο δρόμου

Άνοιγμα Βιβλιοθήκης της Κατάληψης στο Μπίνειο

14 Nov 2018

Η βιβλιοθήκη της κατάληψης στο Μπίνειο θα είναι ανοιχτή

κάθε Πέμπτη 19.00 – 21.00

και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που λαμβάνουν μέρος στην

Κατάληψη στο Μπίνειο

Leave a Reply